Treće javne konsultacije ”Analiza usklađenosti BH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom”

tree_javne_konsultacije
Treće javne konsultacije ”Analiza usklađenosti BH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom”
Treće Javne konsultacije ”Analiza usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom” koji regulišu oblast socijalne zaštite, kulture i sporta, biće održane 25. juna 2014. godine u 12 časova u prostorijama Organizacije UDAS Banja Luka.
Helsinški parlament građana Banja Luka u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, je uradio „Analizu usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom“.
Analiza je obuhvatila zakone na svim nivoima vlasti BiH raspoređene u 5 oblasti: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, socijalna zaštita i sport i kultura.
Radne grupe su izradile nacrte analiza zakona za svaku oblast sa konkretnim preporukama, izmjenama i dopunama zakona, članova zakona ili amandmana, koje će se dalje usklađivati na deset krugova javnih konsultacija sa relevantnim interesnim stranama za svaku oblast, entitete i Brčko Distrikt posebno.
Javne konsultacije su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska u
Treće Javne konsultacije ”Analiza usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom” koji regulišu oblast socijalne zaštite, kulture i sporta, biće održane 25. juna 2014. godine u 12 časova u prostorijama Organizacije UDAS Banja Luka.
Helsinški parlament građana Banja Luka u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, je uradio „Analizu usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom“.
Analiza je obuhvatila zakone na svim nivoima vlasti BiH raspoređene u 5 oblasti: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, socijalna zaštita i sport i kultura.
Radne grupe su izradile nacrte analiza zakona za svaku oblast sa konkretnim preporukama, izmjenama i dopunama zakona, članova zakona ili amandmana, koje će se dalje usklađivati na deset krugova javnih konsultacija sa relevantnim interesnim stranama za svaku oblast, entitete i Brčko Distrikt posebno.
Javne konsultacije su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti