Udruženja nacionalnih manjina u BIH

U periodu od maja do septembra 2005. godine Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske prikupili su podatke o udruženjima nacionalnih manjina sa cijelog područja Bosne i Hercegovine.
Ova publikacija štampana je u okviru našeg partnerskog projekta “Sustanari”, koji finansijski podržava Evropska Unija.Na osnovu podataka koje su nam dostavila udruženja, institucije vlasti nadležne za pitanja nacionalnih manjina, kao i direktnim kontaktima identifikovano je višeod osamdeset udruženja.U ovoj brošuri možete pronaći osnovne podatke o svim anketiranim udruženjima.U prilogu se nalaze zakoni o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te izvod iz istraživanja o njihovoj primjeni.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti