Upućeno otvoreno pismo institucijama RS

U okviru Kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2008. godini, koja se u Bosni i Hercegovini sprovodi pod sloganom “Zaustavite nasilje protiv žena – primjenite zakone – kaznite počinioce!, Udružene žene Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su uputile Otvoreno pismo Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vladi Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odboru jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske, Gender centru Vlade Republike Srpske i medijima.
Otvoreno pismo sadrži zahtjeve za prepoznavanje osoba koje su preživjele nasilje u porodici kao korisnica socijalne zaštite i prepoznavanje sigurnih kuća za žene žrtve nasilja u porodici kao institucija socijalne zaštite u Nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, koji je utvrđen na 98. sjednici Vlade Republike Srpske.

Otvoreno pismo (pdf)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti