Uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti

Muškarci i žene, naročito zbog socijalne konstrukcije biološkog pola, imaju različite prioritete, organizuju svoježivote na različite načine i imaju neravnopravan pristup ekonomskim resursima, socijalnim povlasticama, karijeri i sl. Zbog toga naizgled neutralne politike i mjere imaju različite uticaje na žene i muškarce, jer oni proživljavaju različitu društvenu, ekonomsku i kulturnu stvarnost. Rod mora biti ključna varijabla kad definišemo, sprovodimo i procjenjujemo politike i mjere, sredstva i resurse, jer su oni namijenjeni konkretnim ljudskim bićima. U tu svrhu, omogućili smo pripremu i štampanje ovog priručnika, kako bi se poboljšala primjena međunarodnih i domaćih pravnih standarda i mehanizama za ravnopravnost polova, a posebno Zakona o ravnopravnosti polva u BiH, na lokalnom nivou vlasti.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti