VIVISECTfest – Putujući festival o ljudskim pravima

U Banjaluci se u Domu omladine od 2. do 6. marta 2009. godine održava filmski festival o ljudskim pravima.

Festivalski program koji će biti organizovan u 2009. godini u 6 gradova prikazaće ostvarenja autora koja se u svom radu posebno bave problemom totalitarizma. Kroz različite autorske pogled i debate na okruglim stolovima, želimo da predstavimo na koji način su određene političke i umjetničke ideje doprinijele rušenju totalitarnih režima, sa posebnim osvrtom na situaciju u bivšim kominističkim zemljama.
Festival o ljudskim pravima – VIVISECTfest ima za cilj da stvori interaktivni prostor za individualno suočavanje građana sa ugrožavajućim pojavama iz bliske prošlosti i sadašnjosti, koje onemogućavaju razvoj slobodnih i demokratskih društava koja poštuju osnovna ljudska prava i slobode. Programi koji se organizuju u okviru VIVISECTfest koncipirani su tako da podstiču ljude da kritički razmišljaju i postavljaju pitanja umjesto da prihvataju već spremne odgovore.
Više o festivalu na www.vivisectfest.org

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti