Zajednički angažman na implementaciji Gender akcionog plana- GAP III

Evropska Služba za Vanjske poslove (EEAS) u saradnji sa Evropskom Komisijom organizovala je strukturalni dijalog povodom prve godišnjice od početka djelovanja Gender akcionog plana III kako bi se sagledala njegova implementacija.

Pored predstavnika EU institucija i Internacionalnih organizacija, na panel diskusiji učestvovala je i predstavnica Helsinškog Parlamenta Građana koja je pričala o procesu implementacije GAP III iz ugla organizacije civilnog društva.  Panel se osvrnuo na proces implementacije Rezolucije “Žene, mir i sigurnost”, te diskutovao kako unaprijediti saradnju između organizacija i EU institucija s ciljem efikasnijeg sprovođenja GAP III dokumenta koji je najambicioznija politika EU za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u njihovom vanjskom djelovanju.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti