Živa biblioteka dolazi u Kladanj i Vareš

Pozivamo Vas na Živu biblioteku

Kladanj: 15.10.2019., JU Javna biblioteka od 12.00 do 14.00 časova
Vareš: 16.10.2019., Velika sala općine Vareš od 10.30. do 13.00 časova

 „Živa biblioteka“ je otvorena za sve građane Kladnja, uključujući učešće učenika srednjih škola, nastavnika, profesora, civilnog društva, nevladinih organizacija i medija iz vašeg grada.

„Živa biblioteka” predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija „Žive biblioteke” je specifična. Knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi. Zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizovane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu” na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije.

Naše žive knjige sa kojima ćete moći razgovarati su: član porodice nestalih, sestra poginulog borca, raseljeno lice, slijepa osoba žrtva porodičnog nasilja, dijete rata i ratni veteran.

 „Živa biblioteka“ će biti održana u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Kultom iz Sarajeva.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat se provodi upreko 70 opština/općina/gradova.

Za više informacije molimo da kontaktirate Aleksandra Žolju putem e maila azolja@hcabl.org ili na telefon 065/235-469.

Radujemo se vašem dolasku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti