2 Novembra, 2022

ukljucise

U posjeti Civilnoj zaštiti Unsko-sanskog kantona

Helsinški Parlament građana juče je boravio u Bihaću gdje je sa predstavnicima Civilne zaštite Unsko-sanskog kantona razgovarao o krizama i specifičnim ranjivostima i potrebema ljudi