Publikacije

Publikacije

Rod u civilnoj zaštiti

Prirodne katastrofe i krize različito pogađaju žene i muškarce. Zbog toga specifične ranjivosti i potrebe ljudi tokom i nakon krize treba pažljivije riješavati. To što

Publikacije

Gender akcioni plan 2021-2025 (GAP III)

Polazeći od Strategije EU za rodnu ravnopravnost 2020-2025, koja poziva na rodno ravnopravnu Evropu, novi Gender akcioni plan 2021-2025 (GAP III) EU poziva na rodno ravnopravan svijet i u

Publikacije

Pristupačne informacije, pravo za sve

Analiza pristupačnosti web-stranica ključnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini za osobe sa invaliditetom i usklađenost sa evropskim regulativama o pristupačnosti Analiza regulative o pristupačnosti