PODRŠKA KROZ OSNOVNO FINASIRANJE (Core grant)

Helsinški parlament građana je počeo implemtaciju ovog projekta početkom 2024. godine. Ovaj vid podrške ima za cilj unutrašnje jačanje organizacije.

Kroz ovaj vid podrške organizacija planira da radi na jačanju svojih institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, a specifično, u naredne dvije godine, plan nam je raditi na:

– Politici razvoja ljudskih resursa, uključujući tu i razvoj indikatora za procjenu performansi rada osoblja;

– jačanju komunikacije prema vani (prema korisnicima, institucijama, medjunarodnim organizacijama i donatorima) kroz jasno definisanje uloge i zadataka i zapošljavanje PR osobe. Cilj je dodatno ojačati imidž organizacije i učiniti rezultate rada vidljivijim i prepoznatljivijim u javnosti;

– zbog povećanog obima posla, raditi na jačanju finansijsko-administrativnog dijela organizacije, u smislu uvodjenja još jedne osobe, na pola radnog vremena, koja bi radila na finansijama;

– obezbjedjivanju pozicije za pravnika/icu koji bi mogao rasteretiti postojeće zaposlene i pomoći u pravovremenom reagovanju na prijetnje i različite vrste kršenja i narušavanja ljudskih prava i sloboda, naročito u kontekstu negativnog razvoja situacije u RS;

– te na razradi internog sistema monitoringa i evaluacije.

Projekat finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova kroz program SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji provode: Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (CRPM).