(O)ŽIVIMO JAVNE PROSTORE II

(O)ŽIVIMO JAVNE PROSTORE II

Helsinški parlament građana Banja Luka je u aprilu 2018. počeo je sa realizacijom nastavak projekta  „(O)živimo javni prostor“, koji  podržava njemačka fondacija „Heinrich Böll“.
U fokusu projekta biće javna dobra (prije svega materijalna, fizička dobra) i način na koji se njima upravlja.
Projektom je planirano izdavanje publikacije o resursima i potrebama nevladinih organizacija u Banjaluci, te primjerima dobre prakse  kod nas i u regionu kada je u pitanju upravljanje javnim prostorima od strane više organizacija i subjekata. Posebnu pažnju posvećujemo primjerima upravljanja kućama ljudskih prava u Zagrebu i Beogradu, a sve u cilju umrežavanja većeg broja organizacija iz Banjaluke koji će zajednički lobirati prema gradskoj upravi za dobijanje većeg prostora koji bi koristilo više organizacije, odnosno za osnivanje Banjalučke kuće ljudskih prava.