O nama

Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka je registrovan 16. avgusta 1996. godine kao lokalna nevladina organizacija u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Od tog vremena HPG Banja Luka je aktivno uključen u promociju, jačanje i povezivanje civilnih inicijativa, radeći na pomirenju i osnaživanju marginalizovanih društvenih grupa za političko djelovanje na lokalnom i regionalnom nivou.

Svoju viziju HPG Banja Luka nastoji ostvariti djelovanjem kroz tri programska područja: Jačanje civilnog društva i transformacija javne vlasti u servis građana, Zalaganje za rodnu jednakost i Stvaranje uslova za intenzivnije uključivanje mladih u javni život.

Misija: Helsinški parlament građana Banja Luka je organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese, naročito žena i mladih.

Vizija: Društvo jednakih mogućnosti za sve.

Prioriteti djelovanja:

  • Osnaživanje marginalizovanih grupa, posebno žena, mladih i manjinskih grupa, za političko djelovanje i unapređenje svog položaja u društvu
  • Uticaj na institucije vlasti u Bosni i Hercegovini radi unapređenja zakona i javnih politika prema ovim grupama
  • Povećanje zastupljenosti i bolja prezentacija žena, mladih i manjina u medijima
  • Jačanje svijesti građana i građanki u Bosni i Hercegovini o diskriminaciji marginalizovanih grupa i mehanizmima zaštite njihovih prava
  • Jačanje saradnje sa drugim organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini, ali i na međunarodnom nivou
  • Približavanje obrazovnih programa, literature, znanja i vještina u vezi sa izgradnjom mira, razvojem civilnog društva i ljudskim pravima građanima i građankama BiH
  • Kontinuirano usavršavanje osoblja Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i rad na održivosti organizacije

Za pregled najznačajnijih rezultata našeg rada u periodu od 1996. do 2014. godine vidjeti dokument u prilogu: Postignuca HPG BL 1996-2014

Edukativni programi

HPG Banja Luka okuplja trenerice i trenere koji za potrebe naše i drugih organizacija vode obuku iz oblasti: jačanja kapaciteta nevladinih organizacija (strateško planiranje, fundraising, odnosi sa javnošću…), nenasilne komunikacije, rješavanja sukoba, ljudskih prava i ravnopravnosti polova. Na ovaj način HPG Banja Luka promoviše svoje ciljeve i politiku i drugim društvenim grupama koje nisu direktno obuhvaćene projektima, a doprinosi i finansijskoj održivosti organizacije. Za uvid u ponudu treninga koje organizacija može organizovati I provesti, vidjeti dokument u prilogu: Edukativni Programi

Donatori

Naš rad su podržavali sljedeći donatori: