Vijesti

Vijesti

Zagovarački sastanak sa Mirnom Savić-Banjac

U okviru projeka “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije” održan je zagovarački sastanak sa narodnom poslanicom u Narodnoj skupštini Republike Srpske i zamjenicom Kluba poslanika