Vijesti

Vijesti

Pravo na odlučivanje o sopstvenom tijelu

Ženskom tijelu oduvijek su se nametalne različite norme, pravila, ograničenja. Kako treba da izgleda, kako da se ponaša, šta smije da radi. O njemu su

Vijesti

Zagovaračka sedmica u Briselu

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana ove sedmice u Briselu učestvuje u aktivnostima zagovaranja na temu ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u pogledu evropskih integracija. Ovo