“Jačanje slobode” (Enhancing the FreeDOM)

“Jačanje slobode” (Enhancing the FreeDOM) je dvogodišnji projekat koji implementira Helsinški parlament građana u ime Kuće ljudskih prava, a koji je nastao kao odgovor na višegodišnje sužavanje prostora za aktivizam i rad braniteljica i branitelja ljudskih prava i nezavisnih medija u BiH.

Kroz planirane aktivnosti ovog projekta dodatno će se ojačati kapaciteti Kuće ljudskih prava Banja Luka, čiju Osnivačku grupu čini pet organizacija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite ljudskih prava (Helsinški parlament građana Banja Luka, Centar za životnu sredinu, Banjalučki centar za ljudska prava, Zdravo da ste i Transparency International BiH). Ovih pet organizacija ima višegodišnje iskustvo u promociji i zaštiti ljudskih prava, od zaštite prava djece i žena, do zaštite zviždača i ekoloških aktivista.

Projektom je planirano formiranje pravnog tima koji će biti dostupan aktivistima i aktivistkinjama u kriznim situacijama, što će doprinijeti većem osjećaju sigurnosti branitelja i braniteljica ljudskih prava, koja su u posljednje vrijeme ozbiljno narušena.

Osim toga, planirana je i izrada godišnjih izvještaja o položaju i izazovima branitelja i braniteljica ljudskih prava u BiH, što će biti dodatna osnova za zagovaračke napore Kuće ljudskih prava da inicira donošenje posebnih propisa ili politika za zaštitu branitelja ljudskih prava.

Kuća ljudskih prava će nastaviti blisko sarađivati s novinarima i novinarkama, kao i novinarskim udruženjima u BiH kroz razmjenu informacija i znanja te zajedničke akcije zagovaranja, a sve informacije o radu i aktivnostima Kuće ljudskih prava će biti objavljivane na web stranici koja je u planu da se izradi.

Putem filmskog festivala na temu ljudskih prava ćemo nastojati da pkroz kulturu i umjetnost utičemo na svijest o važnosti borbe protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, antirodnih politika i generalno ukažemo na značaj rada branitelja i braniteljica ljudskih prava u BiH. Takođe, da bismo približili rad ljudskopravaških organizacija građanima i građankama, planirano je da organizujemo i “Dane otvorenih vrata” – događaje na kojima će organizacije predstaviti svoj rad i razgovarati sa građanima i građankama te na taj način motisati i njih na potencijalne akcije i učestvovanje u procesima donošenja odluka.

Projekat je počeo 1. septembra 2023. i traje do 31. avgusta 2025. godine, a finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.