18 Novembra, 2022

Vijesti

Zagovaračka sedmica u Briselu

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana ove sedmice u Briselu učestvuje u aktivnostima zagovaranja na temu ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u pogledu evropskih integracija. Ovo