28 Novembra, 2022

Vijesti

Pravo na odlučivanje o sopstvenom tijelu

Ženskom tijelu oduvijek su se nametalne različite norme, pravila, ograničenja. Kako treba da izgleda, kako da se ponaša, šta smije da radi. O njemu su