Publikacije

Publikacije

Udruženja nacionalnih manjina u BIH

U periodu od maja do septembra 2005. godine Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske prikupili su podatke o udruženjima nacionalnih manjina

Publikacije

Mladi i mediji 2005.

Mladi i stepen njihove zastupljenosti u sveukupnom životu kakav se vodi u Bosni i Hercegovini, predmet su istraživanja sprovedenog od strane Helsinškog Parlamenta Građana Banja

Publikacije

Brošura “U akciji zagovaranja”

“U akciji zalaganja” smo predstavili primjere uspješnih kampanja zalaganja koje su članice mreže „Da se vide, da se čuju“ sprovele u svojim sredinama. Zahvaljujući kampanji

Publikacije

Od lokalnog do globalnog dijaloga

Brošura “Od lokalnog do globalnog dijaloga”, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Gradske uprave Banja Luka, najintersantnija pitanja i prijedloge građana,

Publikacije

Priručnik za strateško planiranje

Ovaj priručnik nas uvodi u svijet razmišljanja o razlozima postojanja bilo koje organizacione jedinice (nevladine organizacije, male srednje i velike firme, građanske asocijacije, javnih institucija…),

Publikacije

Brošura „Žene u medijima”

U brošuri „Žene u medijima” su predstavljeni rezultati četrnaestodnevnog monitoringa šest elektronskih i šest pisanih medija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Rezultati monitoringa su

Publikacije

Brošura „Moj glas je original”

U brošuri „Moj glas je original” publikovali smo rezultate istraživanja prema kojem 74% od 1941 ispitanika smatra da bi bilo dobro da se što više

Publikacije

Brošura “Zabilješke iz kampanje”

Kroz brošuru “Zabilješke iz kampanje” željeli smo da pokažemo kakva je uloga članica političkih partija u planiranju i sprovođenju predizbornih kampanja, koliko su aktivne i