Studija o nasilju u porodici u BiH

Studija o nasilju u porodici rezultat je višemjesečnog istraživanja, sastanaka sa predstavnicima vladinih institucija i nevladinih organizacija, velikog broja intervjua sa ekspertkinjama i ekspertima koji se bave nasiljem u porodici, analize zakonskih normi na svim nivoima, te analize postojećih publikacija i prva je takve vrste u Bosni i Hercegovini.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti