Drugi policy brief: Integracija seksualne iznude u zakone i propise

Drugi u nizu Policy brief-a, koji je priredio Helsinški parlament građana Banja Luka ima za cilj predstavljanje mogućeg integrisanja seksualne iznude u okvir Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske (utvrđen na 40. sjednici Vlade Republike Srpske 5. oktobra 2023. godine).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti