JAVNI APEL: Iskoristite zakon da se obezbijedi pravda za zlostavljanu djevojčicu, a ne sloboda za seksualnog prestupnika

Povodom saopštenja Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini o potencijalnom kršenju procesnih zakona i pravno obavezujućih međunarodnih ugovora od strane Vijeća Okružnog suda u Bijeljini, u predmetu protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog za obljubu djeteta mlađeg od 15 godina, ženske organizacije i mreže ženskih organizacija u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini, od pravosudnih institucija i pravosudnih vlasti u BiH, zahtijevaju:

  • Da se iskoriste sve zakonske mogućnosti i glavni pretres u suđenju protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog da je tokom avgusta i septembra 2021. godine izvršio krivično djelo Obljuba djeteta mlađeg od 15 godina, počinjeno nad djevojčicom iz Bijeljine, članicom sportskog kluba čiji je bio trener, okonča i na taj način umanji zloupotreba domaćih procesnih zakona i kršenje međunarodnih konvencija na koje upozorava Okružno javno tužilaštvo Bijeljina;
  • Da Visoko sudsko i tužilačko vijeće, u hitnom postupku pokrene preispitivanje potencijalne disciplinske odgovornosti članova sudskog vijeća u ovom predmetu jer su dozvolili da glavni pretres neopravdano dugo traje udovoljavajući neopravdanim zahtjevima odbrane optuženog.

Okružno tužilaštvo u Bijeljini je 17. januara objavilo na zvaničnoj web stranici Tužilaštva Saopštenje za javnost u kojem upozoravaju da je Vijeće Okružnog suda tokom glavnog pretresa dozvoljavalo da se, i pored prigovora tužilaštva, postupak neopravdano odugovlači izvođenjem nepotrebnih dokaza i na taj način dovelo do povrede načela Zakona o krivičnom postupku.

Epilog vođenja postupka biće da se optuženi pusti iz pritvora na slobodu a da ni prvostepena presuda ne bude izrečena. Od početka procesa optuženi je javno prijetio i djevojčici i njenim roditeljima, zbog čega mogućnost njegovog izlaska na slobodu duboko šokira i uznemirava javnost i obezvređuje sve postulate pravde i smisla rada pravosuđa.

OJT Bijeljina navodi i da je „sudsko vijeće zanemarilo odredbe Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/2010, 61/2013 i 68/2020) kojima je propisano da je krivični postupak za djela iz člana 184. navedenog zakona hitan, a odnosi se na krivična djela kojim su oštećena djeca, a što je u konkretnom predmetu slučaj“.

Tokom glavnog pretresa u ovom slučaju održano je 28 ročišta, između ostalog i na zahtjev odbrane optuženog, a pretres je zaustavljen zahtjevom za izuzeće dvoje sudija iz Vijeća, čime je proces pretvoren u farsu jer je riječ o sudijama koji su tokom glavnog pretresa, uvažili sve zahtjeve odbrane.

Imajući u vidu da Okružni sud Bijeljina nema odjel za podršku svjedocima, ponavljanje procesnih radnji donijelo je nove traume za žrtvu, njenu porodicu i svjedoke i načinjena šteta je nesaglediva, ako se ima na umu da naš pravosudni sistem nema programe podrške žrtvama i svjedocima krivičnih djela seksualnog nasilja.

  • Ženske organizacije, organizacije za zaštitu ljudskih prava i prava djece, javne ličnosti i pravni stručnjaci u BiH, potpisnici saopštenja pozivaju nadležne vlasti da pod hitno pokrenu zakonodavne i druge mjere za uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja, što je preporuka GREVIO komiteta za BiH i da priznaju prava na zaštitu i podršku žrtvama seksualnog nasilja, koje su, što slučaj u Bijeljini ponovo pokazuje izložene i nasilju pravosudnih institucija od kojih su tražile pravdu i zaštitu za nasilje koje su preživjele.

Hitna reakcija svih u sistemu pravosuđa koji za to imaju nadležnost jedini je odgovor na zloupotrebe postulata “pravičnog suđenja” koje su se desile u Okružnom sudu u Bijeljini. Samo tako se vaga pravde može uvesti u ravnotežu i povratiti dio povjerenja u pravosuđe i ljude koji obnašaju sudijske funkcije.

POTPISI PODRŠKE

Udruženje ,,Žene sa Une“ Bihać

Maida Zagorac, Sarajevo

Udruženje građana ,,Vive žene“ Tuzla

Jasmina Čaušević, Sarajevo

Organizacija ,,Glas žene“ Bihać

Ekološko udruženje ,,Eko put“ Bijeljina

Snežana Jagodić Vujić, Bijeljina

Milkica Milojević, Banja Luka

Udruženje žena ,,Žena“ Janja

Udruženje “Medica” Zenica

Milanka Kovačević

Nikolija Bjelica Škrivan

Portal ,,Direkt“

,,Banjalučki centar za ljudska prava”, Banja Luka

,,Ženska mreža BIH“

Udruženje žena Derventa

Fondacija ,,INFOHOUSE“ Sarajevo

Udruženje CROA Sarajevo

Udruženja „Seka“ Goražde

Udruženje Mreža za izgradnju mira

Sarajevski otvoreni centar

UG Budućnost Modriča

Gordana Vidović

Inicijativa Građanke za ustavne promjene

Udruženje „Naša djeca“ Sarajevo

Danka Zelić

NVO Udruženje građanki „Grahovo“ Bosaansko Grahovo

Fondacija CURE, Sarajevo

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka

Helsinški parlament građana Banja Luka

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo

UŽ ,,Maja“ Kravica

Udruženje ,,Žena BIH“ Mostar

HO ,,Horizonti“ Tuzla

Magdalena Tošić

Begzada Jovanović

Urem ,,Siguran korak“ Bijeljina

,,Ženska zadruga“ Bijeljina

Svetlana Rašević-Sarić

Jovanka Vuković

Udruženje žena sa invaliditetom ,,Impuls“, Bijeljina

Inicijativa građanki/na Mostar

Udruženje ,,Zemlja djece u BIH“ Tuzla

Udruženje aktivnih žena “GENDER” Brčko

Lana Jajčević, Banja Luka

Jelena Novović

Sanja Todorović

Bosa Miletić

Udruženje žena Višegrad

Dragana Đurić

Udruženje „Forum žena“ Bratunac

Stanka Frančić

Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla

Indira Bajramović

Koalicija ,,KOLOSI“ Bijeljina

Milorad Jović

Dubravka Kovačević

Melani Isović

Nina Aleksić

Ana Kotur-Erkić

Centar ženskih prava, Zenica

Sigurna mreža BIH

Ana Medan

Zilka Spahić

TPO Fondacija, Sarajevo

Mreža NVO za prava djeteta “Snažniji glas za djecu”

Ženska romska mreža “Uspijeh”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti