Novi video o sextortionu u okviru kampanje “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!”

Helsinški parlament građana Banja Luka u okviru projekta ,,Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije” realizuje kampanju ,,Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!” ,  podržanom od strane CCI-ja i USAID-a, a do sada smo imali više aktivnosti od uličnih akcija do kreiranja video sadržaja.

Šta može biti seksualna iznuda/iznuđivanje (sextortion) možete pogledati u novom videu na nalogu HPG-a na  Youtube platformi:

Ovom kampanjom se nastoji podići svijest građana/ki BiH o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja seksualne iznude.

Seksualno iznuđivanje (sextortion) je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti