Održan četvrti trening o pisanju projekata

zenica-pisanje_projekta
Održan četvrti trening o pisanju projekata
28. februar 2014.
Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH organizovao je trening na temu „pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“ u Zenici od 21. do 23. februara 2014. godine. Ovo je bio 4 od ukupno 10 planiranih treninga ovakvog tipa namjenjenih organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH, a na kojem je prisustvovalo 20 učesnika iz 15 organizacija.
Prisutni su imali priliku usvojiti znanja o pisanju projekata i na taj način doprinjeti jačanju kapaciteta svojih organizacija. Učesnici su takođe upoznati sa činjenicom da je u Zeničko-dobojskom kantonu donešen Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti  i da se mogu pozivati na ovaj dokument u rješavanju lokalnih problema.
Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.
Treninzi su dio projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.


Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH organizovao je trening na temu „pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“ u Zenici od 21. do 23. februara 2014. godine. Ovo je bio 4 od ukupno 10 planiranih treninga ovakvog tipa namjenjenih organizacijama osoba sa invaliditetom u BiH, a na kojem je prisustvovalo 20 učesnika iz 15 organizacija.
Prisutni su imali priliku usvojiti znanja o pisanju projekata i na taj način doprinjeti jačanju kapaciteta svojih organizacija. Učesnici su takođe upoznati sa činjenicom da je u Zeničko-dobojskom kantonu donešen Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti  i da se mogu pozivati na ovaj dokument u rješavanju lokalnih problema.
Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.
Treninzi su dio projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti