Održan treći sastanak umrežavanja pružalaca besplatne pravne pomoći

U Zenici je 20. aprila održan treći po redu sastanak umrežavanja pružalaca besplatne pravne pomoći na kom su prisustvovali predstavnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bihać, Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zenica, Udruženja Radnički pokret, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Goražde, BH Novinari-Linija za pravnu pomoć, Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći Hercegovačko bosanske žušanije, i Fondacije Udružene žene. Na sastanku je dogovoreno da će članice mreže nastaviti komunicirati punem online platforme za komunikaciju Viber, te su razmatrani aspekti utvrđivanja Etičkog kodeksa novoosnovane Mreže. Takođe, sastanak je bio i prilika da se nove članice upoznaju i razmjene kontakte i iskustva rada sa najosjetljivim kategorijama stanovništva.

Sastanak u Zenici je dio projekta  “Osnaživanje pružalaca pravne pomoći za borbu protiv diskriminacije na temelju pola/roda na tržištu rada, u BiH”   koji na teritoriji BiH realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti