Održan treći specijalizovani trening za pružaoce besplatne pravne pomoći

Helsinški parlament građana je u periodu od 21-23. maja na Jahorni organizovao treći po redu specijalizovani edukativni trening za pružaoce besplatne pravne pomoći. Trening je obuhvatao teme međunarodnih instrumenata za zaštitu prava i mogućnost za vođenje postupaka pred međunarodnim organima, te praksom i mišljenjima međunarodnih institucija. Takođe, jedan dio treninga je bio posvećen sindromu burn-outa na radnom mjestu (problemu sagorijevanja) sa kojim se veliki broj pružalaca suočava, posebno u pogledu rada sa strankama koje najčešće dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Predavači na treningu su bili Predrag Raosavljević, profesor Međunarodnog prava; Dejan Lučka, Banjalučki centar za ljudska prava; advokatica Emina Zahirović Pintarić; Jovana Bajkić, psihološkinja, Okružni sud u Istočnom Sarajevu. Učesinici su bili predstavnici Kantonalnog zavoda za pružanje besplatna pravne pomoći, Kanton Sarajevo; Zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla; Vaša prava Banja Luka; Vaša prava Mostar; Županijski zavod za pružanje pravne pomoći, Livno; Kantonalni zavod za pružanje besplatna pravne pomoći, Goražde; Kantonalni zavod za pružanje besplatna pravne pomoći, Zenica i Fondacije Udružene žene.

Trening na Jahorini je dio projekta  “Osnaživanje pružalaca pravne pomoći za borbu protiv diskriminacije na temelju pola/roda na tržištu rada, u BiH”   koji na teritoriji BiH realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka, a uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti