„Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti“

pisanje_projekat-udas
„Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova
u oblasti invalidnosti“
Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, bila je organizator trodnevnog treninga pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”, koji je održan u periodu od 14. do 16. februara 2014. godine u hotelu ”Kardial”, Teslić.
Trening je okupio 15 predstavnika/ca različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz gradova/opština dobojske regije, Doboj, Doboj Jug, Teslić, Modriča, Derventa, Zavidovići, Odžak, Gradačac.
Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama. Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i na taj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti.
Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.
Trening su vodili treneri Ilija Trninić i Jelena Mišić.
Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske u okviru projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, bila je organizator trodnevnog treninga pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata i izrada lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti”, koji je održan u periodu od 14. do 16. februara 2014. godine u hotelu ”Kardial”, Teslić.
Trening je okupio 15 predstavnika/ca različitih organizacija osoba sa invaliditetom iz gradova/opština dobojske regije, Doboj, Doboj Jug, Teslić, Modriča, Derventa, Zavidovići, Odžak, Gradačac.
Cilj ovog treninga bio je jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i obuka u pisanju projekata, kako bi organizacije mogle same napisati projekat, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama i u skladu sa svojim potrebama. Kako je uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike izuzetno važno, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom izrade lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti i na taj način podstaknuti da analiziraju svoje, ali i resurse lokalne zajednice, te da iniciraju izrade lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti.
Učesnici treninga će, nakon realizacije svih treninga, imati priliku da apliciraju za dodjelu grantova od 5000 Eura koji će se dodjeljivati njihovim organizacijama na osnovu pristiglih prijedloga projekata.
Trening su vodili treneri Ilija Trninić i Jelena Mišić.
Treninzi su dio gore pomenutog projekta koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji je finansira Evropska unija.Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti