Prezentacije radova na temu rodne ravnopravnosti

Na Pravnom fakultetu u Banjaluci ove sedmice smo organizovali prezentacije studentskih radova i analiza na temu rodne ravnopravnosti. Marija Odžaković, Miloš Pašalić i Marko Solomun prošle godine su prošli našu online akademiju za Ravnopravnost polova i EU integracija. Nakon akademije su odlučili da napišu radove na ovu temu i tako je približe svojim vršnjacima i akademskoj zajednici. Studentima i studenticama predstavljeni su radovi na sledeće teme: “Kriminološki aspekt nasilja u porodici”, “Uticaj Istanbulske konvencije na kreiranje novih i promjenu postojećih krivičnih djela u RS” i “Rodna neravnopravnost u radnim odnosima”. Također, ovom prilikom predstavili smo i rad Helsinškog parlamenta građana i edukaciju namjenjenu studenticama i studentima.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti