Ravnopavnost kao temelj ljudskih prava

Članice Inicijative “Građanke za ustavne promjene” sastale su se u Banja Luci 12.03.2016. godine s Vehidom Šehićem, predstavnikom organizacije Forum građana Tuzle. Osnovni cilj ovog konsultativnog sastanka bio je razmjena iskustava u vezi s radom na ustavnim reformama.

Vehid Šehić je pravni ekspert koji se već dugi niz godina zalaže za promjenu diskriminirajućeg Ustava BiH, a učestovao je i u kreiranju amandmana na Ustav FBiH.

Svoje bogato iskustvo je podijelio sa članicama Inicijative, a posebno je naglasio da je zadovoljan da je jedan od prioriteta za koje se Inicijativa zalaže pravo na jedinstvenu zdrastvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu jer su socijalna prava krucijalna i država je obavezna da obezbijedi minimum poštivanja tih prava.

Na sastanku je zaključeno da su nadležna tijela obavezna otvoriti ustavna pitanja i vratiti ih na dnevni red jer su ljudska prava jedinstvena prava za sve građane/ke koja se trenutnim Ustavom krše, a koja bi trebala biti neupitno garantovana u svim oblastima.

Vehid Šehić je naglasio da je ravnopravnost i sloboda temelj ljudskih prava i da kao takvi moraju biti zagrantovani i Ustavom BiH.

Naglašeno je da se Ustav BiH nužno treba približiti običnom čovjeku, uz konstantno ukazivanje na obaveznu primjenu zakonskih mehanizama koji nas štite.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti