ULIČNA AKCIJA U ZENICI 8. NOVEMBRA

Pozivamo građane/ke Zenice da nam se pridruže tokom ulične akcije koja će se održati 8. novembra 2023.godine.

Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa Centrom ženskih prava Zenica održaće u srijedu 8. novembra od 12 časova u Zenici na Kamenom mostu (pješačka zona) uličnu akciju povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“

Pozivamo Vas da posjetite štand sa promotivnim materijalom, te se detaljnije upoznate sa terminom seksualne iznude/ucjene u javnom i privatnom sektoru, kao i ciljevima ove kampanje.

Ulične akcije su već održane u Sarajevu, Bijeljini i Banjaluci, a planirana su u još nekoliko gradova širom BiH.

Naš cilj je podići svijest građana/ki o važnosti prepoznavanja i prijavljivanja seksualne iznude, kao i zagovarati integrisanje pojma seksualnog iznuđivanja u zakonske politike i antikoruptivne strategije.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“ podržanog od strane CCI-ja i USAID-a.

Podržite ovu uličnu aktivnost!

Stop seksualnoj iznudi!

Prekinimo ćutanje!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti