Globalni medija monitoring projekt 2005

Publikacije0 comments
16. februara 2005 godine, svjetski mediji su bili pažljivo praćeni. Tada su hiljade ljudi iz 76 zemalja pratili rodnu zastupljenost i način prezentovanja na TV vijestima, radiju i novinama.Ovo je prvi put da se Bosna i Hercegovina uključila u monitoring medija sa aspekta rodne analize, a u ovaj posao su bili uključeni aktivisti/kinje „Udruženih žena“ i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Prema razultaima analize žene su se 16. februara kao akterke vijesti pojavile 57 puta ili u 15% priloga i tekstova, a muškarci su bili akteri vijesti 324 puta ili u 85% medijskih sadržaja.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.