SASTANAK SA OMBUDSMANOM NEVENKOM VRANJEŠOM: Žrtve seksualne iznude se mogu obratiti Instituciji ombudsmana

Žrtve seksualne iznude se mogu obratiti i Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koja će djelovati u okviru svojih nadležnosti, istaknuto je danas, 16.aprila, na sastanku koji smo imali sa Ombudsmanom Bosne i Hercegovine dr. Nevenkom Vranješom i  stručnom saradnicom iz Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije Mirjanom Štulić.

Tema ovog zagovaračkog sastanka bila je kampanja koju implementira Helsinški parlament građana Banja Luka “Seksualni iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“, a u okviru projekta “Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“.

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Vesna Iliktarević upoznala je Ombudsmana sa aktivnostima koje se realizuju u okviru kampanje, rezultatima Istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u društvu u Bosni i Hercegovini, Analizom propisa u vezi seksualne iznude, te važnosti da pojam seksualne iznude bude uveden u odgovarajuće zakone i antikoruptivne strategije.

Razgovarano je i o nadležnosti Ombudsmana po pitanju pomenute teme, te je rečeno tokom sastanka da se ovoj instituciji mogu obratiti žrtve seksualne iznude i iz javnog i privatnog sektora, jer su žrtve uglavnom i u podređenom i diskriminatornom položaju, a počinioci su oni koji imaju moć, autoritet, nadređeni položaj.

Podsjećamo, seksualna iznuda je spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno rodno određeni oblik korupcije.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti