• Kategorija

  • Žene i siromaštvo

   Oktobar 18, 2018

   Publikacija „Žene i siromaštvo u dokumentima EU i BiH“ četvrta je u nizu analiza kroz koje nastojimo pravni okvir Evropske unije u oblasti rodne…  

  • Oživimo javne prostore II

   Oktobar 10, 2018

   Publikacija „(O)živimo javne prostore II“ predstavalja nastavak prethodne publikacije sa istoimenim nazivom koju smo objavili u avgustu 2017. I dok smo se u prethodnoj…  

  • Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji BiH za članstvo u EU

   April 19, 2018

   Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji BiH za članstvo u EU rezultat je zajedničkog rada organizacija i pojedinaca/ki koji/e čine Inicijativu za monitoring EU integracija…  

  • Publikacija “(O)živimo javne prostore”

   Oktobar 10, 2017

   Helsinški parlament građana je pripremio publikaciju “(O)živimo javne prostore” čiji cilj je predstaviti i približiti načine korišćenja javnih dobara na nivou lokalne zajednice. S…  

  • Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

   Septembar 4, 2017

   Inicijativa Građanke za ustavne promjene je objavila publikaciju pod nazivom “Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)” čiji je cilj “demistifikovati” Ustav BiH i…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.