Programsko područje: Zalaganje za rodnu jednakost PDF Štampa El. pošta

Opšti cilj programskog područja je smanjenje svih oblika polne i rodne  diskriminacije i stvaranje okruženja u kojem žene i muškarci imaju jednake mogućnosti. Realizujemo ga kroz umrežavanje i podršku inicijativama u vezi sa rodnim pitanjima, osnaživanje žena koje su trenutno najveća marginalizovana grupa za učešće u javnom i političkom životu, edukaciju žena i muškaraca o pitanjima rodne jednakosti, treninge za žene u razvijanju različitih vještina, kampanje, istraživanja i analize javnih politika.

  


Projekat: Žena i pravo danas

Ženska strana politike

Projekat: Član koji nedostaje - zakonsko, ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje samohranih roditelja na području RS


ARHIVA:

Projekat: Partnerstvo za promjenu

Projekat: Žena i pravo

Projekat: Žena danas

Ženska izborna kampanja – LOKALNI IZBORI 2008.

Projekat: Kroz ženska radna prava

Projekat: Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH

Projekat: Doprinos rodno osjetljivim mirovnim i razvojnim politikama na Zapadnom Balkanu

 


 

 

ZSpolitika

 

Info pult

Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija “Cure” i Udruženje mladih novinara RS–UMNORS raspisuju
KONKURS
za novinarsku nagradu
„Srđan Aleksić“
za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama
Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih i elektronskih medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno medijsko izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju konkretnim akcijama i pomacima u praksi.
Prijedloge za nagrade mogu slati i medijske kuće i nevladine organizacije u BiH.
Nagrada se raspisuje u četiri kategorije:
1. za tekstove u štampanim medijima do 10.000 karaktera
2. za radijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
3. za televizijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
4. za izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu.
Za nagradu konukurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od dana objavljivanja konkursa do 31. marta 2011. godine.
Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga, sa podacima o kandidatu/kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na adresu:
Helsinški parlament građana
„Za novinarsku nagradu“
Krfska 84
78 000 Banjaluka
Za više informacija obratite se na tel: 051/432-750 ili
e-mail: azolja@hcabl.org
Projekat, „X-Press - socijalna uključenost putem medija", finansira Evropska unija

 


NOVINARSKA NAGRADA SRĐAN ALEKSIĆ


 

mrea-logo_vei