Održan Okrugli sto o Mehanizmima koordinacije UN-EU-BiH

Civilno društvoMladiRodna jednakostVijestiKomentari isključeni za Održan Okrugli sto o Mehanizmima koordinacije UN-EU-BiH

Helsinški parlament građana je održao Okrugli sto pod nazivom „Mehanizmi koordinacije UN-EU-BiH“ u okviru Studentskog Modela Ujedinjenih Nacija Banja Luka 21. oktobra 2017. godine. Na Okruglome stolu, su obrađeni Modeli donošenja odluka na nivou Ujedinjenih Nacija, Evropske unije i  mehanizmi koordinacije na nivou državne zajednice BiH koji služe svrsi integrisanja države Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Učesnici/e Studentskog Modela Ujedinjenih Nacija Banja Luka su bili/e studenti/ice iz svih dijelova svijeta.

Učesnice  na Okruglom stolu su bile: predstavnica Kluba studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka Kristina Lukajić, koja je moderirala Okrugli sto. Panelistikinje su bile: Snežana Zorić, master Evropskih integracija na Fakultetu političkih nauka Sarajevo koja je predstavila Mehanizme koordinacije na nivou EU, potom Milena Nikolić, generalna sekretarka Studentskog Modela Ujedinjenih Nacija koja je predstavila Modele donošenja odluka na nivou UN, te Zvijezdana Marković, predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, koja je predstavila Mehanizme koordinacije koji su odlukom Vijeća Ministara BiH u februaru 2016. godine upostavljeni radi koordinacije procesa integracija BiH u Evropsku uniju u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, ona je predstavila i Inicijativu za monitoring EU integracija, koja okuplja 40 organizacija civilnog društva sa područja BiH, rad Inicijative, aktivnosti koje su do sada realizovane te Alternativne odgovore organizacija civilnog društva na upitnik Evropske komisije.

Nakon održanih prezentacija, predmet diskusije su bili: nivo poznavanja studenata/ica mehanizama koordinacije UN, EU i BiH, stepen učešća nevladinih organizacija i medija u procesima EU integracija u Bosni i Hercegovini i regionu te rodne perspektive u procesu integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Učesnicima su podijeljene publikacije: “Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije“, „Sudska praksa Evropskog suda pravde u oblasti zaštite trudnica i porodilja“, te „Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije“, koje analiziraju usklađenost pravnih normi BiH zakonodavstva sa EU pravnom tečevinom, u domenu zaštite ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Publikacije su dostupne na: http://ukljuciseu.org/rod-i-eu/publikacije/ 

 

Model Ujedinjenih Nacija, poznatiji kao Model UN ili MUN je edukativna simulacija i akademska aktivnost tokom koje studenti/ice uče o diplomatiji, međunarodnim odnosima i Ujedinjenim Nacijama. MUN uključuje rasprave, javne debate i javno govorništvo. Učesnici/e MUN-a (delegati/kinje) predstavljaju svoje države članice ispred kojih dolaze i raspoređeni su u komitete u okviru kojih raspravljaju važne i tekuće globalne teme, simulirajući na taj način rad UN-ovih tijela.

Okrugli sto se organizovao u okviru projekta “Ženska ljudska prava i EU Integracije II” koji je podržan od strane Švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

 

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na upitnik Evropske Komisije su dostupni na: http://ukljuciseu.org/wp-content/uploads/2017/08/Upitnik_Odogovori-OCDa.pdf

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.