Prezentacija istraživanja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u BiH

VijestiKomentari isključeni za Prezentacija istraživanja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u BiH

U ime Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, imamo čast da Vas pozovemo da učestvujete u predstavljanju istraživanja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini koji će se održati u petak, 17. maja 2019. godine, u EU Info Centar u Sarajevu, od 11:00 do 13:00.

Podržan od strane Evropske unije i Švedske agencije za razvoj i saradnju, kao dio regionalne inicijative za rješavanje rodno zasnovane diskriminacije u šest zemalja zapadnog Balkana, ovaj izvještaj je prvo istraživanje te vrste u BiH. Ovaj izvještaj uključuje informacije o nedostacima u relevantnom pravnom okviru; prevalenciju i prirodu diskriminacije zasnovane na rodu u vezi sa radom; u kojoj mjeri su ljudi podnijeli zahtjeve; kako su institucije do sada tretirale takve slučajeve; i preporuke za svakog relevantnog aktera.

Tokom ovog događaja, Helsinški parlament građana Banja Luka će predstaviti ključne nalaze i preporuke koje proizilaze iz istraživanja, i otvoriti diskusiju u vezi sa nalazima.

Panel će ugostiti nekoliko govornika/ca:

1. Nicole Farnsworth, Program direktorica, Ženska mreža Kosova

2. Uvodna riječ: Gianluca Vannini, Delegacija EU u BiH

3. Uvodna riječ: Nives Jukić, Ombudsman Bosne i Hercegovine

4. Uvodna riječ: Samra Filipović Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine

5. Prezentacija ključnih nalaza i preporuka iz izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na  radu u Bosni i Hercegovini, Lejla Gačanica, autorica istraživanja

Moderatorica: Bojana Trninić, koordinatorica projekta, Helsinški parlament građana Banja Luka

Predstavnici organizacija civilnog društva, javnih institucija, javnosti i medija pozvani su da prisustvuju ovom događaju.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail: btrninic@hcabl.org najkasnije do 16. maja 2019. godine.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.