Studijska posjeta Vilniusu

VijestiKomentari isključeni za Studijska posjeta Vilniusu

 

U organizaciji Kvinna till Kvinna, studijska posjeta Vilniusu se održala u periodu 25.-29.6.2018. godine. Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka je učestvovala u studijskoj posjeti, koja se sastojala od dva dijela – radionice o gender analizi te posjete Evropskom institut za ravnopravnost spolova (EIGE).

Radionicu o gender analizi je vodila Nicole Farnsworth iz Kosovo Women's Network (KWN), a uključivala je edukaciju o metodologiji istraživanja, izradi policy/position radova, preporuka. Važan segment radionice je bila feministička komponenta – šta zapravo predstavlja feministička perspektiva u istraživanju, kako je uključiti u svim segmentima istraživanja, te šta podrazumijeva feministički pristup gender analizi. Izuzetno korisno kroz cijelu radionicu je bio praktičan rad na strateškim dokumentima svake organizacije, vodeći na taj nači kroz sve faze istraživanja i analize. HcA je radio na primjeru tekućeg projekta o antiskriminacionim politikama u radnom zakonodavstvu u BIH.

Drugi dio studijske posjete je uključivao posjetu Evropskom institut za ravnopravnost spolova (EIGE). Evropski institut za ravnopravnost spolova je agencija EU-a koja provodi u djelo ravnopravnost polova u Evropskoj uniji i izvan nje. S tim ciljem stavlja na raspolaganje istraživanja, podatke i dobre prakse tako što provodi istraživanja i prikuplja statističke podatke o ravnopravnosti spolova u EU-u; nadzire kako EU ispunjava svoju međunarodnu obavezu uspostave ravnopravnosti polova (Pekinška platforma); bori se protiv nasilja nad ženama. EIGE osigurava Indeks ravnopravnosti spolova (Gender Index) a u svojoj organizaciji ima razvijen  Centar za resurse i dokumentaciju kao i važnu internet biblioteku sa 500 000 dokumenata. Prilikom posjete učesnice su imale priliku istražiti EIGE biblioteku, ali i čuti više o razvoju i korištenju podataka unutar Gender Indexa.

Potrebno je istaknuti sesiju održanu u Ambasadi Švedske u Vilniusu, na kojoj su razmijenjena iskustva učesnica studijske posjete iz zemalja Zapadnog Balkana i predstavnica litvanskih organizacija za rodnu ravnopravnost u pogledu osiguravanja rodne jednakosti u pristupu EU. Kao što se nekoliko puta moglo čuti – upravo je pristupni period onaj u kojem je nužno insistirati na uključivanju rodne ravnopravnosti, imajući u vidu usaglašavanja cjelokupnih nacionalnih zakonodavstava sa pravnom stečevinom EU.

Studijska posjeta je bila prilika da se organizacije-učesnice informišu o Berlinskom procesu; predstavi publikacija „EU at the glance“; te otvore pitanja vezana za naredni posjet Briselu.

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.