17 Septembra, 2009

EDUKATIVNI PROGRAMI U PONUDI

Civilno društvo i ljudska prava Osnovni treninzi Civilno društvo i aktivizam (pojam civilnog društva, pojam nevladinih organizacija, uloga, status i zakonski okvir u BiH, formiranje i