EDUKATIVNI PROGRAMI U PONUDI

Civilno društvo i ljudska prava

Osnovni treninzi

Civilno društvo i aktivizam (pojam civilnog društva, pojam nevladinih organizacija, uloga, status i zakonski okvir u BiH, formiranje i registrovanje nevladine organizacije, pojam aktivizma, itd)

Ljudska prava u mojoj zajednici (ljudska prava, istorijat, pojam diskriminacije, mehanizmi zaštite ljudskih prava, ugrožene grupe, modaliteti uticaja na vlast radi zaštite ljudskih prava, itd)

Ravnopravnost polova (pojam pola i roda, pojam diskriminacije po osnovi pola, rodni stereotipi i predrasude, seksualnost, položaj žena i muškaraca u BiH drustvu, zakonski okvir za ravnopravnost polova u BiH, itd)

Napredni treninzi / Treninzi za profesionalne grupe

Rodno osjetljive politike (pojam rodne analize, rodno osjetljive i rodno odgovorne praktične politike, itd)

Izvještavanje o različitostima u medijima ( uloga medija u savremenom društvu, stereotipi i predrasude u medijima, društveno marginalizovane grupe i njihovo prikazivanje u medijima, diskriminacija u medijima (mogućnost fokusa na specifične teme, itd)

Rodno osjetljivo izvještavanje u medijima ( uloga medija u savremenom društvu, portreti muškaraca i žena u medijima, diskriminacija u jouer casino en ligne gratuit medijima, zakonski okvir za rad medija u BiH, rodna analiza medijskih sadržaja (mogućnost fokusa na specifične teme, itd)

 

Izgradnja kapaciteta organizacije

Vođenje nevladine organizacije i obezbjeđivanje sredstava za rad (pojam nevladine organizacije, zakonski okvir za djelovanje nevladinih organizacija, struktura nevladine organizacije i donošenje odluka, misija, vizija i programske aktivnosti nevladinih organizacija, načini finansiranja nevladinih organizacija, itd)

Izrada strateškog plana (Strateško planiranje i važnost planiranja, misija i vizija, analiza problema, programsko planiranje, ciljevi i rezultati, analiza unutrašnjih i vanjskih pretpostavki za realizaciju plana, saveznici i protivnici, itd)

Izrada projektnih prijedloga (Pojam projektnog prijedloga, analiza problema, ciljeva i rezuiltata, matrica logičkog okvira, popunjavanje forme projektnog prijedloga, finansijski aspekt projekta i projektni budžet, ugovor sa donatorima, itd)

Osnove finansijskog vođenja nevladinih organizacija (Specifičnosti rada nevladinih organizacija i zakonski okvir, finansijske obaveze nevladinih organizacija prema državi i prema donatorima, usklađivanje zahtjeva donatora i domaćih finansijskih institucija, organizovanje finansijskog poslovanja u NVO)

 

Izgradnja ličnih kapaciteta

Javno zagovaranje, vođenje kampanje, lobiranje (Pojam javnog zagovaranja, planiranje akcije javnog zagovaranja, ciljne grupe javnog zagovaranja, pojam kampanje, pojam lobiranja, itd)

Odnosi s javnošću i predstavljanje u medijima (Pojam odnosa s javnošću, metodi komunikacije u odnosima s javnošću, odnosi s medijima, kako postati vijest, načini komunikacije s medijima, saopštenje za javnost, press-konferencija, specifičnosti tv- i radio-nastupa, itd)

Rješavanje sukoba, pregovaranje i nenasilna komunikacija (Pojam sukoba, načini rješavanja sukoba, interesno zasnovano rješavanje sukoba, pozicije i interesi u sukobu, mirenje i medijacija, komunikacijske vještine – nenasilna komunikacija, itd)

Pregovaranje (Pojam pregovaranja, interesno zasnovano pregovaranje, pozicije i interesi, prepreke pregovaranju i put do sporazuma, faze u postupku pregovaranja, analiza opcija i utvrđivanje prijedloga…)

Facilitacija i donošenje odluka (Pojam facilitacije, donošenje odluka u grupi, komunikacijske vještine, kompromis i konsenzus, put do konsenzusa, glasanje, itd)

Trening za trenere uz mogućnost mentorisanog programa (Principi obrazovanja odraslih, ciljevi obuke, planiranje i dizajniranje programa obuke, oblici i metode rada, vježbe i igre za opuštanje i koncentraciju, obuka može uključiti i mentorisani program odnosno vođenje prvih treninga uz savjetodavnu podršku trenera – mentora, itd)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti