18 Septembra, 2009

Projekat: Dijalog među nama

Projekat „Dijalog među nama“ je nastavak projekata „Od lokalnog do globalnog dijaloga I i II”. U okviru projekta model uspješne saradnje i obostrane komunikacije, koji

Projekat: „Sustanari”

Projekat „Sustanari“ je nastavak projekta „Nacionalne manjine: Sustanari, ne podstanari“, koji je realizovan u toku 2004. U toku 2005/6 nastavljena je saradnja sa Savezom nacionalnih manjina

Projekat: Od lokalnog do globalnog dijaloga

Cilj projekta je bio ostvarivanje bolje komunikacije između građana i gradske uprave Banja Luka, kroz TV emisije, javne rasprave o funkcionisanju lokalne uprave i izdavanje

„Budućnost”

Projekat je činila edukacija nastavnika i učenika osnovnih škola u razvijanju nenasilnih oblika komunikacije i unapređivanju multikulturne saradnje u 60 osnovnih škola u RS (2001-2002).

„Alternativa = Mir”

Projekat „Alternativa = Mir” se sastojao od serije osmodnevnih programa obuke za mlade aktiviste sa prostora bivše Jugoslavije o izgradnji mira i jedne konferencije koja je