25 Novembra, 2011

w_logo_7
Aktuelno

Antidiskriminacijski program

Helsinški parlament građana Banja Luka je u septembru 2011. počeo sa provođenjem aktivnosti praćenja svih oblika diskriminacije u sjeverozapadnoj regiji BiH. Projekat se realizuje u