8 Maja, 2019

ukljucise

Lideri Zapadnog Balkana u Sarajevu

Drugog dana Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Sarajevo su stigli lideri Zapadnog Balkana koji će, kako je najavljeno,