13 Maja, 2020

ukljucise

Povećano nasilje nad ženama tokom pandemije

Od početka izolacije stanovništva (zbog pandemije Korona virusa) policija, skloništa za žene i nevladine organizacije obavještavaju o porastu porodičnog nasilja, posebno nasilja koje je usmjereno