26 Aprila, 2022

Publikacije

Rod u civilnoj zaštiti

Prirodne katastrofe i krize različito pogađaju žene i muškarce. Zbog toga specifične ranjivosti i potrebe ljudi tokom i nakon krize treba pažljivije riješavati. To što