Rod u civilnoj zaštiti

Prirodne katastrofe i krize različito pogađaju žene i muškarce. Zbog toga specifične ranjivosti i potrebe ljudi tokom i nakon krize treba pažljivije riješavati. To što prirodne katastrofe imaju različit uticaj na određene grupe ljudi znači da prirodne nesreće nisu rodno neutralne. Upravo zato je nastao i ovaj vodič. Nastao je na osnovu istraživanja „Rodna analiza odgovora na krizne situacije u BiH“, koje se radilo tokom mjeseca oktobra, novembra i decembra 2021. Prikupljali su se podaci vezani za strukturu, članstvo i donošenje odluka u sistemu civilne zaštite (CZ) u Bosni i Hercegovini, a zatim su se analizirali iz perspektive rodne odgovornosti i osjetljivosti.

Cilj vodiča je namjera da se kroz podatke sa terena, koji su osnova za analizu, daju preporuke za unaprjeđenje postojećih praksi. Na osnovu analize stanja na terenu, sastavljen je vodič koji sadrži šire objašnjenje konteksta problema i konkretne preporuke za integraciju rodne perspektive u rad civilne zaštite i aktivnije učešće žena u ovim tijelima.

Brojne institucije u BiH godinama već prolaze strukturne i transformacije svog rada u skladu sa rodno odgovornim djelovanju u okviru svojih nadležnosti. Na red je došla i institucija koja pruža hitne odgovore na krizne situacije. Ovakvi sektorski pristupi omogućavaju da se rodna dimenzija integriše u rad svih vladinih tijela i u sva područja politike.

Publikacija je dostupna na: Rod u civilnoj zaštiti- vodič za uključivanje rodno osjetljivih politika u strukturu i rad civilne zaštite u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti