14 Septembra, 2022

ukljucise

Inkluzivno urbano planiranje

Predstavnica Helsinškog Parlamenta građana Banja Luka juče i danas prisustvuje treningu na temu inkluzivnog urbanog planiranja sa određenim brojem ciljanih predstavnika gradske uprave, nevladinog sektora