Inkluzivno urbano planiranje

Predstavnica Helsinškog Parlamenta građana Banja Luka juče i danas prisustvuje treningu na temu inkluzivnog urbanog planiranja sa određenim brojem ciljanih predstavnika gradske uprave, nevladinog sektora i univerziteta u Banja Luci. Trening je dio inicijative Sigurni gradovi, a između ostalog ima i za cilj podizanje svijesti o seksualnom uznemiravanju u javnom prostoru i podršku unapređenju zakonodavnog i institucionalnog okvira za rješavanje slučajeva seksualnog nasilja u javnom prostoru.
Trening je organizovan od strane UN Women, a cilj mu je jačanje kapaciteta za inkluzivno urbano planiranje zaposlenih u Gradskoj upravi, te drugih relevantnih lokalnih aktera.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti