21 Oktobra, 2022

Vijesti

Od urbane mobilnosti do teških metala

Dvodnevna radionca za novinare i novinarke “Važnost i uloga medija u zaštiti životne sredine” završena je predavanjem o „teškim metalima“ sa osvrtom na aktuelne pokušaje