5 Decembra, 2022

Vijesti

Rušenje stereotipa o ulozi žena u našem društvu

U sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, aktivistkinje Helsinškog parlamenta građana odazvale su se pozivu Studentske organizacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj