Rušenje stereotipa o ulozi žena u našem društvu

U sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, aktivistkinje Helsinškog parlamenta građana odazvale su se pozivu Studentske organizacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 2. decembra održale radioicu na temu “Rušenje stereotipa o ulozi žena u našem društvu”. Tom prilikom studentima/cama druge godine prezentovani su uobičajni rodno zasnovani stereotipi prisutni u bh.kontekstu, kao i oblici rodno zasnovanog nasilja do kojeg mogu dovesti, sa posebnim naglaskom na seksualno uznemiravanje. Takođe, predstavljene su i Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Univerziteta u Banjoj Luci, a sa studentima/cama je podjeljen i kontakt osoba od povjerenja kojima se mogu obratiti ukoliko su žrtve navodnog uznemiravanja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti