Radionica rodne ravnopravnosti u Tuzima, Crna Gora

Helsinški parlament građana BL je u periodu od 07. do 08. aprila boravio u Tuzima, Crna Gora gdje je u sklopu projekta “Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoje, by Selma Selman!” organizovao dvodnevnu radionicu sa djecom i mladima na temu rodne ravnopravnosti i umjetnosti. Radionica koja je okupila više od 30 djece i mladih iz Tuzija, je dio regionalne kampanje #AštoNeBiMogla? koja ima za cilj ohrabrivanje i motivisanje djece i mladih da diskutuju na teme rodne različitosti, kako bi se podstaklo smanjivanje rodnih razlika u upisu u škole, napredovanju i zadržavanju na svim nivoima obrazovanja i cjeloživotnog učenja za djevojke i mladiće, žene i muškarce. Naši partneri u Crnoj Gori bili su „Siguran Život Tuzi“ i škole JU OŠ „Mahmut Lekić”/ IP SHF “Mahmut Lekiq” i JU SMŠ “25. maj” Tuzi / IP SHMP “25 maji”, a bh. umjetnica Selma Selman je podijelila svoja iskustva i znanje sa učenicima/cama koji su najviše bili zainteresovani za crtanje i slikanje sa umjetnicom.

Projekat “Za rodnu ravnopravnost je potrebno dvoje, by Selma Selman!” je finansijski podržan odDeutsche Gesellschaft für  Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ureda u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti