BAROMETAR za procjenu rodne osjetljivosti političkih stranaka u BiH

Političke partije su neodvojive od predstavničke demokratije i predstavljaju jedan od najznačajnijih elemenata demokratskog modela organizacije društva. Kao takve igraju važnu ulogu u promovisanju i zaštiti demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, uključujući i ženska ljudska prava.

Kako bismo mogli efikasno i argumentovano pratiti koliko su ključne političke partije u Bosni i Hercegovini istinski posvećene radu na unapređenju principa rodne ravnopravnosti u BiH (uključivanju žena u  stranačke procese odlučivanja,  EU integracijske procese i procese koji se tiču izmjene Ustava BiH), kreirali smo Rodni barometar koji će nam u tome pomoći. Kao mjerni instrument, baromentar će služiti u svrhu ocjenjivanja rodne osjetljivosti političkih stranka u BiH i objavljivaće se svake godine, počevši od ove, kako bi se mogao pratiti napredak koji su političke partije ostvarile na polju integracije rodne perspektive u različite procese i oblasti djelovanja.

Nalaz Barometra biće korišten za izradu Alternativnih izvještaja o napretku BiH na putu ka EU, kao i za Izvještaj o Bosni i Hercegovini koje svake godine objavljuje Evropska komisija dajući svoju procjenu o spremnosti BiH da postane punopravna članica Evropske unije.

Analizu rezultata našeg prvog Barometra možete pogledati ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti