ukljucise

ukljucise

Nova godina i novi prioriteti za ravnopravnost polova

Evropski Institut za ravnopravnost polova- EIGE nastavlja sa stalnom posvećenosti unapređenju rodne ravnopravnosti, ali ove godine sa fokusom na Evropski zeleni dogovor i životnu sredinu.  Postoji

ukljucise

U posjeti Civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona

Helsinški Parlament građana boravio je u Tuzli gdje je sa predstavnicom Civilne zaštite Tuzlanskog kantona razgovarao o krizama i specifičnim ranjivostima i potrebema ljudi tokom

ukljucise

Dijalog o implementaciji GAP III dokumenta

Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka prisustvovala je drugom godišnjem zasjedanju strukturalnog dijaloga o implementaciji Gender Akcijskog plana (GAP III). Ovaj dijalog usmjeren je na

ukljucise

Kriminološki aspekt nasilja u porodici

Predstavljamo vam još jedan jako uspješan rad studentice Pravnog fakulteta Marije Odžaković koja piše o kriminološkom aspektu nasilja u porodici, a u okviru projekta „Akademija