ukljucise

ukljucise

Rod i klimatske promjene

Efektivno prilagođavanje klimatskim promjenama podrazumijeva da žene, muškarci i djeca različito doživljavaju uticaje u zavisnosti od toga gdje žive, kako pronalaze sredstva za život i

Publikacije

Rod u civilnoj zaštiti

Prirodne katastrofe i krize različito pogađaju žene i muškarce. Zbog toga specifične ranjivosti i potrebe ljudi tokom i nakon krize treba pažljivije riješavati. To što

ukljucise

Nasilje nad ženama na radnom mjestu

Veliki broj žena na svom radnom mjestu doživljava različite oblike nasilja, od vrijeđanja, fizičkog zlostavljanja, pa sve do seksualnog uznemiravanja. Nažalost, ovakvim problemima se ne

ukljucise

Sunčicin glas mladih žena

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice je organizovala konferenciju pod

ukljucise

Žene i liderstvo: mogućnosti i ograničenja

Temu „Žene i liderstvo: mogućnosti i ograničenja“ analizirala je za HPG BL Rejhana Halilović, studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Rad daje doprinos projektu „Ženska