ukljucise

ukljucise

Kriminološki aspekt nasilja u porodici

Predstavljamo vam još jedan jako uspješan rad studentice Pravnog fakulteta Marije Odžaković koja piše o kriminološkom aspektu nasilja u porodici, a u okviru projekta „Akademija

ukljucise

U posjeti Civilnoj zaštiti Unsko-sanskog kantona

Helsinški Parlament građana juče je boravio u Bihaću gdje je sa predstavnicima Civilne zaštite Unsko-sanskog kantona razgovarao o krizama i specifičnim ranjivostima i potrebema ljudi

ukljucise

Eko-feministička konferencija

Predstavnica HPG BL zajedno sa partnerskom organizacijom Centar za životnu sredinu prisustvovala je eko-feminističkoj konferenciji u Tuzli. Ekološke aktivistice iz svih krajeva Bosne i Hercegovine

ukljucise

Rodna neravnopravnost u radnim odnosima

Helsinški Parlament građana BL i ove godine aktivno sarađuje sa studentima i studenticama koji svojim pisanim radovima i analizama žele dati doprinos razumijevanju ravnopravnosti polova

ukljucise

Inkluzivno urbano planiranje

Predstavnica Helsinškog Parlamenta građana Banja Luka juče i danas prisustvuje treningu na temu inkluzivnog urbanog planiranja sa određenim brojem ciljanih predstavnika gradske uprave, nevladinog sektora